The March with two faces

“Keep wood for March,
so not to burn the fence-poles”  is a known Greek proverb.
But what made March so unpredictable?  …

The vengeful March

Once upon a time there was an old lady, kyra Galini. She had a few goats and she hoped to breed baby goats, to sell them in order to live with the money they would fetch. So it happened. The goats gave birth to new goats, and the young goats cheered happily. March came and it was almost at its end and everything was perfect and without a heavy winter. The old lady, full of joy of the fact that everything seemed to go so easy, was deceived and said very silly:
“Farewell old-March … I do not need you any more, the warm April comes …”

Of course, March was very jealous of his blond brother, who seemed to be so welcome by everybody unlike him. That’s why he decided to punish kyra Galini. In the evening, when he saw his brother February (who still had all his days), he filled him up with wine and asked him for two days; two of the worst. February, dizzy by the wine, gave them, and March brought so much hail and cold that the old lady had no place to hide.

When March ended his revenge, he turned back, and February asked his days back. Of course, March refused saying in a simple tone: “Which days? Those days are not mine… they are the old lady’s days …”

Since then, February has stayed with 28 days, and we still have the fear of March with his awkward weather.

hello-march-cover

NL

Er was eens een oude dame, Kyra Galini. Ze had een paar geiten en ze hoopte baby geiten te fokken, om ze te verkopen om te leven van het geld dat ze zouden opbrengen. Zo gezegd, zo gedaan. De geiten wierpen nieuwe geitjes en de jonge geiten juichten gelukkig. Maart kwam en was bijna aan zijn einde en alles was perfect zonder een zware winter. De oude dame, vol blijdschap over het feit dat alles zo gemakkelijk leek te gaan, werd hierdoor in slap gesust en zei heel stom:
“Vaarwel oude-maart … ik heb je niet meer nodig, het warme april komt …”

Natuurlijk was maart erg jaloers op zijn blonde broer, die, in tegenstelling tot hem, bij iedereen zo welkom was. Dat is waarom hij besloot om kyra Galini te straffen. ‘s Avonds, toen hij zijn broer februari (die nog steeds al zijn dagen had) zag, voerde hij hem dronken met wijn en vroeg hem om twee dagen; twee van de ergste. Februari, duizelig van de wijn, gaf ze en maart bracht zoveel hagel en koude dat de oude dame geen plek had om zich te verstoppen.

Toen maart zijn wraak beëindigd had, keerde hij terug en februari vroeg zijn dagen terug. Maart weigerde natuurlijk door op eenvoudige toon te zeggen: “Welke dagen? Die dagen zijn niet van mij … het zijn de dagen van de oude dame …”

Sindsdien is februari met 28 dagen overgebleven en hebben we nog steeds de angst voor maart met zijn ongemakkelijke weer.

Lato
Het Griekse CultuurCentrum van Amsterdam
– Greek courses, Culture & more-