The “lame”February.

WhyFebruary has only 28 days instead of 30 or 31?
The folk version …

Why February has only 28 days?

For NL scroll down

According to a myth, January, February and March harvested once their vines. But the year was bad and the wine little. So, as there was no better solution, they decided to put their wine in a common barrel and to take it from there when they wanted to drink.
Everyone put their own faucet and all of them laughed with February who put his own lower than the others. They were mocking him saying that he’ s going to drink the dregs but he had his purpose…

Every day he visited the barrel and drank wine. This way,  soon he had drank not only his own part but also his brothers’ who when they visited the barrel found it empty and next to it the drunk February. Of course, they got angry, but they could ‘t do anything, and as a punishment  (as the myth says) they took one day each from their brother. So they got 31 days while Februari stayed with 28.

That’s why he is called Koutsoflebaro (= lame Februari). But there are more options about that ….

lame February

NL

Volgens een mythe, oogsten januari, februari en maart eens hun wijnstokken. Maar het jaar was slecht en de wijn weinig. Omdat er geen betere oplossing was, besloten ze om hun wijn in een gemeenschappelijk vat te doen en het van daaruit te nemen wanneer ze wilden drinken.
Iedereen zette zijn eigen kraan in het vat en allemaal lachten ze om februari, die de zijne lager zette dan die van de anderen. Ze bespotten hem en zeiden dat hij de droesem zou drinken, maar hij had zo zijn eigen plannen …

Elke dag ging hij naar het vat en dronk wijn. Op deze manier had hij al snel niet alleen zijn eigen deel opgedronken, maar ook dat van zijn broers, die toen zij bij de ton kwamen het leeg hadden gevonden en ernaast de dronken februari. Natuurlijk werden ze boos, maar ze konden niets doen, en als een straf (zoals de mythe zegt) namen ze een dag af van hun broer. Zo kregen ze 31 dagen terwijl februari met 28 achterbleef.
Dat is de reden waarom hij ook Koutsoflebaro (= lamme februari) wordt genoemd. Maar er zijn meer verklaringen daar voor …

Lato
Het Griekse CultuurCentrum van Amsterdam
-Grekk language, Culture & more-